Obchodní podmínky

1. Definice pojmů

Prodávající
Primoll Group s.r.o.
Holečkova 789/49
Praha 5 – Smíchov, 150 00
IČO:  06282091
DIČ: CZ06282091

 

Elektronický obchod
Objednávkový systém prodávajícího na internetové adrese http://www.primoll.cz.

 

Zákazník
Fyzická nebo právnická osoba objednávající zboží přes elektronický obchod.

 

Podmínky
Text těchto Obchodních podmínek.

 

Expediční lhůta
Doba, která uplyne mezi odesláním objednávky zákazníkem, vybavením zboží ze skladu a odeslání zákazníkovi.
 

2. Předmět podmínek

Tyto podmínky vymezují pravidla, podle kterých bude postupovat prodávající i zákazník při nákupu v elektronickém obchodě.

 

3. Přijetí a storno objednávky, cena

Přijetí a storno objednávky
Prodávající od zákazníka přijímá objednávku v okamžiku, kdy ji zákazník v systému potvrdí a tato je následně odeslána elektronickou poštou na e-mailovou adresu prodávajícího. Přijatá objednávka je považována ze strany zákazníka za závaznou. Závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil, vyobrazení zboží má pouze informativní charakter.
Jakékoliv změny, které chce zákazník v objednávce provést po jejím odeslání (změna množství, zrušení objednávky, apod.) je nutné vyřizovat telefonicky.
Zákazník má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky bez udání důvodu je zákazník povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, že zboží již není v sortimentu.

Cena
Ceny zboží v elektronickém obchodě jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího oznámení.

 

4. Expediční lhůta, reklamace

Expediční lhůta
Expediční lhůta činí maximálně 3 pracovní dny. V případě, že zboží nebude možné v této době zákazníkovi z kapacitních důvodů zaslat, bude o této skutečnosti předem informován s možností objednávku zrušit. K expediční lhůtě je nutné připočítat dobu přepravy. Tato je závislá na konkrétním druhu přepravy, který zákazník zvolí a je o její délce informován.

Reklamace
Reklamační řád se řídí Obchodním zákoníkem nebo Občanským zákoníkem.
Zboží, které je reklamováno, musí být předáno v neporušeném obalu.
Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.
Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve kontaktovat prodávajícího a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně.
V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl prodávající předem kontaktován.
Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout.
Ode dne uplatnění reklamace do doby jejího vyřízení se pozastavuje záruční doba.

 

5. Doručení a převzetí zboží, záruka, platba, odstoupení od smlouvy

Doručení a převzetí zboží
Zboží je dodáváno na území České republiky přepravní službou. Za přepravu a zvolený způsob platby je účtováno poštovné, o jehož výši je zákazník před odesláním objednávky informován. Daňový doklad je součástí zásilky.
Při využití přepravní služby je nutné při převzetí zkontrolovat, zda není zboží mechanicky poškozeno. Při zjištění závady je třeba neprodleně prodávajícího kontaktovat na telefonu uvedeném na daňovém dokladu. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel.

Záruka
Prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.
Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením.

Platba
Při využití přepravní služby je zboží zasíláno na dobírku, zákazník hradí kupní cenu při převzetí zboží, při osobním odběru se zboží při převzetí hradí v hotovosti.

Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je třeba prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit písemně nebo e-mailem, uvést číslo daňového dokladu vystaveného ke zboží, datum převzetí zboží.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí zákazníkovi všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Míněny jsou náklady na dodání zboží zákazníkovi, nikoliv náklady související s dopravou zboží při jeho vracení zpět prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité ani nijak poškozené, zásilka musí být kompletní, tak jak byla převzata, s originálem dokladu o koupi.
Po dohodě je možné zboží vrátit i osobně.
Při splnění všech uvedených podmínek o vrácení zboží vrátí prodávající peněžní prostředky za zboží složenkou na adresu zákazníka nebo převodem na jeho bankovní účet.
Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebude odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím akceptováno a zboží bude zasláno zpět na náklady zákazníka.
 

6. Platnost obchodních podmínek

Uvedené Obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2016.

 

Odesláním objednávky zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.